Samenleving

  • Ledenbeheersysteem

    KPJ Brabant is een jongerenorganisatie met 4.000 leden verdeeld in 40 regio’s. Geen kleine vereniging en als provinciaal bestuur heb je een verantwoording om data van leden goed en veilig te beheren. En natuurlijk dat het goed en prettig werkt.

  • Ledenbeheersysteem

    Het CDA is bijzonder blij met haar leden. En terecht, de ruim 50.000 leden zijn de kurk waarop de partij drijft. De gegevens van de leden wil het CDA graag up-to-date hebben en houden. Daarbij is het fijn dat de