VolgPlan heeft diverse soorten plannen. Zo is er de weekplanning voor de leerkracht, de weektaak voor de leerlingen, de zorgplanning voor de leerkracht en het is mogelijk om individuele plannen met leerlingen op te stellen. De weekplanning geeft overzicht aan de dagplanning van de week, het vult zich met de lesstof vanuit de doelen of methodes.

De leerlingen zien alleen de vakken, waarvan de school/leerkracht heeft aangegeven dat deze nuttig zijn voor de leerlingen. Zij hebben de mogelijkheid kun taken te bekijken en af te vinken. Het is mogelijk om verplichte taken en keuzetaken te onderscheiden. Ook is het als leerkracht mogelijk om met instructietijden te werken. Leerlingen kunnen hun lessen maken op het lesplein, maar op de daarvoor afgesproken tijd in het lokaal komen voor de instructie. Er zijn steeds meer scholen die werken volgens het concept coöperatief onderwijs of unitonderwijs die werken met VolgPlan.

Er wordt in VolgPlan gewerkt vanuit een basisplanning, waarin variaties mogelijk zijn. Dit is voor leerlingen die voor één of meerdere vakken op een ander niveau werken. Het is mogelijk om voor elke leerling één of meerdere individuele plannen op te stellen. Dit kan ingezet worden voor scholen die werken met doelen en methodes los hebben gelaten. De individuele plannen kunnen ook ontstaan vanuit de kindgesprekken die meerdere keren per jaar worden gehouden of vanuit de intrinsieke motivatie van de leerling. Deze plannen worden ook zichtbaar op het device van de leerling. De leerkracht/coach kan dit samen met de leerling invullen.