VolgPlan is een product van Le Capuchon. Wij zijn een softwarebedrijf die specifiek producten ontwikkelt voor het publieke domein zoals scholen, zorginstellingen en politieke partijen. VolgPlan is een laagdrempelig product dat is ontstaan vanuit de samenwerking van PCBO Tytsjerksteradiel, Nextlevel en Le Capuchon. Door praktische problemen op te lossen is er een eenvoudig en handig product ontstaan.